MI A TEENDŐ A TERMÉKTŐL VALÓ ELÁLLÁS ESETÉN?

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, e-mailben az info@tarsasoznijo.hu címünkön jelentheti be, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat minta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

Az e-mailben elegendő feltüntetni a rendelés számát, továbbá minden esetben szükséges elküldeni a pontos bankszámlaszámot, a vételár visszautalása érdekében.

A vételár visszafizetésére, csak a telephelyünkre visszaküldött termék megérkezését és ellenőrzését követően kerül sor.

Ezt követően kérjük ügyfeleinket, hogy gondosan csomagolják be a visszaküldendő tételt(tételeket), úgy, hogy azok ne sérüljenek a szállítás során. Csak hibátlan és sérülésmentes terméket fogadhatunk el az elállás során.

A csomagot minden esetben a telephelyünk címére kérjük küldeni, amely a következő:

Nemes Zoltán

7627 Pécs

Puskin tér 12/1.

Kérjük a csomagot ne utánvéttel küldjék, mert azt nem áll módunkban átvenni !

Amennyiben a vásárló él az elállási jogával, a visszapostázás költsége minden esetben a vásárlót terheli!

A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

MI A TEENDŐ REKLAMÁCIÓ ESETÉN?

A reklamációt minden esetben írásban szükséges bejelenteni az info@tarsasoznijo.hu e-mail címünkre. A levélben kérjük röviden írja le a sérülést mértékét, illetve szükséges legalább két darab fényképet mellékelni, amelyen jól látszanak, kivehetőek a sérülések. Amennyiben az átvételkor a csomagon egyértelműen jól látható bizonyos mértékű sérülés (ami nagy valószínűséggel a szállítás során keletkezett), abban az esetben is kérjük készítsen fotót a sérülésről, csomagolásról. Ez még nem jelenti minden esetben a becsomagolt könyv(ek) sérülését is, de fontos lehet a reklamáció további elbírálásában.

A reklamáció bejelentését követően, legkésőbb a törvény által megszabott határidőn belül lezárjuk a folyamatot. A jogos reklamáció esetén, ügyfeleinket nem terheli semmilyen további költség.