ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Nemes Zoltán EV. (továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a https://szetonshop.hu/ webáruházban (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Jelen ÁSZF-ben meghatározott általános rendelkezések, vásárlástól függetlenül minden Vásárlóra – aki a Honlapot meglátogatja, vagy azon böngészik – kötelező érvényűek, annak külön elfogadása nélkül is.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Eladó valamennyi szolgáltatásának a Honlapon történő megvásárlására alkalmazni kell.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

Vásárló a Honlap használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételeket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 1. Eladó

A szerződés Nemes Zoltánnal jön létre.

Név: Nemes Zoltán EV kisadózó

Székhely és telephely: 7627 Pécs, Puskin tér 12/1.

Levelezési cím:  7627 Pécs, Puskin tér 12/1.

Képviselő neve: Nemes Zoltán

Nyilvántartási szám:  50871809

Adószám: 67864496-1-22

Telefonszám: +36 30 986 0741

E-mail:  info@szezonshop.hu

 2.  A honlapon folytatott tevékenység

A honlap célja szezonális termékek (kerti bútorok, árnyékolók, szabadidős termékek, műszaki cikkek) online értékesítése webáruház formában. A forgalmazott termékeknél megjelenített képek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek.

 

 1. A honlap használatának feltételei

3.1 Felelősség

3.1.1.      A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Eladó nem vállal felelősséget.

3.1.2.      Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Eladó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.1.3.      Eladó kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.1.4.      A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

3.1.5.      A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más Eladók oldalaira vezetnek. E Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Eladó nem vállal felelősséget.

3.1.6.      Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

3.1.7.      Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Eladónak. Ha a Eladó jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.1.8.      Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

3.1.9.      Eladó és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Eladó törli a Vásárló regisztrációját.

3.1.10.  Regisztráció nélküli vásárlás esetén a felek között jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik a szerződés teljesítésével.

3.2 Szerzői jogok

3.3.1.      A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

3.3.2.      A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

3.3.3.      A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

3.3.4.      A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

–          Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

–          A www.tarsasoznijo.hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

–          A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.tarsasoznijo.hu vagy a Eladó támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Eladóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

–          A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.tarsasoznijo.hu, illetve a Eladó és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Eladó szolgáltatásairól.

–          A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

–          A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Eladó jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

3.3.5.      Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a tarsasoznijo.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, továbbá Nemes Zoltán által foglalt minden más domain névre, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Eladó külön engedélyt ad.

3.3.6.      Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Eladó által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.3.7.      A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy az Eladó a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 

 1. A honlapon történő vásárlás

4.1 Regisztráció

4.1.1.      A Honlap tartalmának minden része bármely Vásárló számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető.

4.1.2.      Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére, valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Vásárlónak.

4.1.3.      Abban az esetben, ha a Vásárló regisztrálni kíván a www.tarsasoznijo.hu oldalon, azt a „Pénztár” oldalon található „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen vagy a „Fiókom” felületen (továbbiakban regisztrációs felület) teheti ezt meg.

4.1.4.      A regisztrációs felületen megjelenő adatlapot Vásárló értelemszerűen, valós adatainak megfelelően tölti ki. A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A regisztráció során megadott adatokat a rendszer elmenti és a legközelebbi vásárlás alkalmával a Vásárlónak már csak be kell jelentkeznie saját Vásárlói fiókjába.

A regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:

–          Vezetéknév

–          Keresztnév

–          Számlázási és Szállítási cím

–          E-mail cím

–          Telefonszám

–          Jelszó

–          Jelszó megerősítése

4.1.8.      Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@szezonshop.hu email címre küldött kérelemmel. Az e-mail megérkezését követően Eladó haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Vásárló Vásárlói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

4.1.9.      Ha a Vásárló már korábban regisztrált, akkor a „Bejelentkezés” gombra kattintva bejelentkezhet Vásárlói fiókjába.

4.1.10.      A Vásárlói hozzáférési adatok – így különösen a jelszó – titokban tartásáért kizárólag Vásárló felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Eladót.

4.1.11.  A regisztráció során megadott jelszavát Vásárló bármikor módosíthatja a „Fiókom” menüponton belül. Amennyiben pedig elfelejtette belépési jelszavát, a „Bejelentkezés” menüponton belül található „Elfelejtette a jelszavát?” feliratra kattintva és regisztrált e-mail címét megadva, Eladó e-mailben egy új belépési jelszót küld Vásárló részére, melyet a belépést követően bármikor megváltoztathat.

4.1.12.  Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

4.2 Megrendelés

4.2.1. Termékek megrendelésére a www.szezonshop.hu aloldalain belül van lehetőség, az igényelt termék kiválasztásával.

4.2.2. Egyes termékek közvetlenül, más termékek termék opciók kiválasztását követően rendelhetők a „Kosárba teszem” gombra való kattintást követően.

4.2.3. Kosárba helyezéskor kiválasztható a rendelni kívánt termék(ek) mennyisége is.

4.2.4  A Kosár oldalon látható a rendelni kívánt termék(ek) megnevezése, vételára, mennyisége, illetve kiválasztható a szállítási mód is. A szállítási módok előre meghatározott díjszabással rendelkeznek, amely a Kosár és Pénztár oldalon egyaránt feltüntetésre kerül.

4.2.5 A Tovább a pénztárhoz gombra való kattintással véglegesíthetők a rendelés adatai.

4.2.5 A Pénztár oldalon kell megadni a Vásárló nevét, számlázási címét, telefonszámát, e-mail címét és a szállítási címet.

4.2.6 A Pénztár oldalon kell kiválasztani a szállítási opciót (Futárszolgálat) és a Fizetési opciót, amely Utánvétes fizetés vagy Online bankkártyás fizetés vagy Közvetlen banki átutalás lehet.

Eladó nem tárolja az Ügyfél/Vásárló bankkártya-adatait, azok az Eladó számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra. Ezen fizetési mód a Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud
fizetni bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel online áruházunkban. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló epénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A fizetéshez használható bankkártyák:
– Mastercard vagy Maestro bankkártya
– Visa vagy Electron bankkártya
– Amex bankkártya
Biztonság: a Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja meg a fizetéshez
szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A böngésző zöld színnel jelzi, ha a fizetés biztonságos, és a fizetőoldal tulajdonosát Barion Payment Inc [HU] néven azonosítja.
A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank
előírása szerint alakították ki. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A BARION OLDALÁN:
www.barion.com

4.2.7 A Pénztár oldal összegzi a vásárlás minden költségét: termék(ek) vételára, szállítás díja, utánvét díja. Ezektől eltérő egyéb költség vagy díj a Vásárlót nem fogja terhelni.

4.2.8 Megrendelés létrejötte az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával, és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással történik.

4.3. Termékek vételára 

4.3.1.      A termékek vételára alanyi adó mentes, így ÁFA felszámítására nem kerül sor.

4.3.2.      A termékek ára magyar Forintban (HUF, Ft) van feltüntetve.

 

4.4 Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte

4.4.1 Eladó a véglegesített Megrendelést e-mailen igazolja vissza, amely visszaigazolás az Vásárló ajánlatának elfogadását vagy elutasítását tartalmazza. A Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól vagy egy megbízott harmadik féltől az értesítést, hogy a megrendelt termék(eke)t átadta a futárszolgálatnak kiszállításra. („Szállítás megerősítése”)
A Megrendelés leadása után a Vásárlóhoz e- mail útján érkezett automatikus rendszerüzenet a Megrendelés rögzítéséről tájékoztató jellegű és nem jelenti a Megrendelés Eladó általi visszaigazolását. („Rendelés vételének Megerősítése”)
4.4.2 Az online fizetések (online bankkártyás fizetés) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
4.4.3.  Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Vásárló által leadott Megrendelést elutasítsa, vagy az abban szereplő Termékek mennyiségétől – a készlettől függően – kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót e-mailen értesíti. Ilyen esetben az Eladó a Vásárló által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt Termékek vételárát a Vásárló részére visszatéríti.
4.4.4. Eladó a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:
– Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.
– Ha a Vásárló a Megrendelést utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára átutalással történik. A banki átutaláshoz bankszámlaszám, valamint a számlatulajdonos nevének megadása szükséges.
4.4.5. Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.
4.4.6. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
4.4.7. Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:
– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
– amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
– ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését.

4.5. Szállítás 

4.5.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket – a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül – a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.
4.5.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.
4.5.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
4.5.4. A Vásárló a Termék szállítását csomagautomatába is kérheti.
4.5.5. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések – különös tekintettel a szállítás várható időpontjára – csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett tájékoztatóokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

 4.6 A termékek feletti tulajdonjog átszállása

4.6.1 A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

 1. Számlázás

5.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és alanyi adómentesek.
5.2. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a megrendelt Termékeket illetően.

5.3. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, és a választott szállítási móddal vagy fizetési móddal összefüggő egyéb díjak, költségek. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.

5.4 Eladó az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban elektronikus úton vagy emailben megküldve bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

 1. Elállás

6.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:

6.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

6.1.2. Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai az alábbi linken érhetők el: Elállási jog

 1. Jótállás

7.1. Minden Eladó által a weboldalon értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. Az Eladó jótáll azért, hogy bármelyik termékünk a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják.
Az Eladó a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.

 1. Felelősség

8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered.  Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.
 

 1. Az online értékesítésre vonatkozó speciális rendelkezések

9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Eladó-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló az Eladó Ügyfélszolgálatához fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
9.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.
9.3. Amennyiben egy adott internethálózatról az Eladó megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára „captcha” típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
9.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi az Eladó szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét.
9.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.

 

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1.           Amennyiben a Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

–          Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

–          Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 

–          Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 1. Átalános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

11.1.            Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat az ezt követően feladott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. Egyéb rendelkezések

12.1.     A Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

12.2.     A Eladó továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022.01.22.